All Is Ready | Teknoloji, Yazılım ve Daha Fazlası

HTML Nedir? Neden kullanılır? HTML Öğrenmeli Miyim?

İçindekiler

HTML Nedir? Neden kullanılır? HTML Öğrenmeli Miyim?

HTML (Hypertext Markup Language) bir web sayfasının yapısını ve içeriğini belirleyen bir markdown dilidir. HTML etiketleri, web sayfasındaki metin, resim ve diğer öğelerin nasıl görüntüleneceğini belirtir.

HTML özellikleri şunlardır:

  • HTML, web sayfasının yapısını tanımlayan bir dil olduğundan, sayfanın görünümünü etkilemez.
  • HTML etiketleri, web sayfasının içeriğini belirtir ve bu etiketler aracılığıyla web sayfasındaki öğeler arasında bağlantılar oluşturulur.
  • HTML, tarayıcılar tarafından okunup anlaşılır ve bu nedenle, farklı tarayıcılar tarafından farklı şekillerde görüntülenebilir.
  • HTML, kolayca öğrenilebilir ve kullanımı kolaydır.

Aşağıda, basit bir HTML sayfasının örnek bir kod örneği verilmiştir:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Sayfa Başlığı</title>
</head>
<body>
  <h1>Sayfa Başlığı</h1>
  <p>Bu bir paragraf.</p>
</body>
</html>

Bu kod, bir HTML sayfasının temel yapısını göstermektedir. <!DOCTYPE html> satırı, sayfanın HTML5 sürümü olduğunu belirtir. <html> etiketi, sayfanın HTML içeriğinin başlangıcını belirtir ve </html> etiketi ile sonlandırılır. <head> etiketi, sayfanın başlığını ve diğer bilgilerini içerir ve </head> etiketi ile sonlandırılır. <body> etiketi, sayfanın gerçek içeriğini içerir ve </body> etiketi ile sonlandırılır. Bu örnek kodda, <h1> etiketi ile bir başlık ve <p> etiketi ile bir paragraf oluşturulmuştur.