All Is Ready | Teknoloji, Yazılım ve Daha Fazlası

PHP OOP Nedir? Neyi Hedefler?

İçindekiler

PHP OOP Nedir? Neyi Hedefler?

PHP OOP (Nesneye Yönelik Programlama), bir dilin programlama modelini nesnelere dayalı hale getirmeyi amaçlar. Bu sayede, programınız daha kolay anlaşılabilir, değiştirilebilir ve bakımı kolaylaştırılabilir hale gelir. PHP dilinde OOP kullanımı için birkaç temel kavram vardır. Bu kavramlar şunlardır:

Nesne: Bir PHP dosyasında tanımlanan, kendine ait özellikleri ve metodları olan bir veri yapısıdır. Örneğin, bir hesap makinesi uygulamasında, sayılar ve işlemler gibi nesneler oluşturabilirsiniz.
Sınıf: Bir nesnenin özelliklerini ve metodlarını tanımlayan bir tasarım şablonudur. Örneğin, bir hesap makinesi uygulamasında, “HesapMakinesi” sınıfı tanımlayarak, bu sınıfın hangi özelliklere ve metodlara sahip olduğunu belirleyebilirsiniz.
Özellik: Bir nesnenin değerlerini ve niteliklerini tanımlayan değişkenlerdir. Örneğin, bir hesap makinesi nesnesinin “sayi1” ve “sayi2” gibi özellikleri olabilir.
Metod: Bir nesnenin gerçekleştirebileceği eylemleri tanımlayan fonksiyonlardır. Örneğin, bir hesap makinesi nesnesinin “topla” ve “çıkar” gibi metodları olabilir.
Bu kavramları kullanarak, PHP dilinde OOP kullanarak bir program yazabilirsiniz. Örneğin, bir hesap makinesi uygulaması için aşağıdaki gibi bir sınıf tanımlayabilirsiniz:

OOP Örnek Söz Dizimi

class HesapMakinesi {
public $sayi1;
public $sayi2;

public function topla() {
return $this->sayi1 + $this->sayi2;
}

public function cikar() {
return $this->sayi1 - $this->sayi2;
}
}

Bu sınıfı kullanarak, bir hesap makinesi nesnesi oluşturabilir ve bu nesnenin metodlarını kullanarak işlemler yapabilirsiniz. Örneğin:

$hesapMakinesi = new HesapMakinesi();