All Is Ready | Teknoloji, Yazılım ve Daha Fazlası

PHP Tarih ve Zaman İşlemleri: Formatlama, Dönüştürme ve Aritmetik

İçindekiler

PHP’de Tarih ve Zaman İşlemleri

Web uygulamalarında tarih ve zaman işlemleri oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. PHP, tarih ve zaman işlemleri için bir dizi fonksiyon ve sınıf sağlar. Bu fonksiyonlar, tarihleri belirli bir formata dönüştürmek, farklı zaman dilimleri arasında dönüştürmek, tarihler ve saatler arasında aritmetik işlemler yapmak gibi işlemleri kolaylaştırır.

Tarih ve Zaman Biçimlendirme

PHP’de tarihleri istediğimiz formatta görüntülemek için date() fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon, Unix zaman damgası olarak adlandırılan bir sayıyı ve bir format dizesini kabul eder ve belirtilen formatta bir tarih ve saat dizesi döndürür.

Aşağıdaki örnekte, date() fonksiyonu ile mevcut tarihin standart bir formatta görüntülenmesi gösterilmektedir:

echo date('Y-m-d H:i:s');


Yukarıdaki örnek, yılın dört hanesi, ayın iki hanesi, günün iki hanesi, saat, dakika ve saniye değerlerini içeren bir dize döndürür. Tarih ve saat değerlerini farklı bir formatta görüntülemek için format dizelerini değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki tabloda en yaygın kullanılan format dizeleri yer almaktadır:

 

Format Dizesi Açıklama Örnek Çıktı
Y Yılın dört haneli formatı 2023
y Yılın iki haneli formatı 23
n Ayın sayısal formatı (başında sıfır yok) 1
m Ayın sayısal formatı (başında sıfır var) 01
M Kısaltılmış ay adı Jan
F Tam ay adı January
j Günün sayısal formatı (başında sıfır yok)