All Is Ready | Teknoloji, Yazılım ve Daha Fazlası

PHP’de String Operatörleri ve Kullanımları

İçindekiler

PHP’de string operatörleri, string (metin) verileri üzerinde işlem yapmak için kullanılan özel operatörlerdir. String verileri, çeşitli işlemler için kullanılabilecek karakter dizileridir. String operatörleri, karakter dizileri üzerinde değişiklik yapmak veya farklı karakter dizilerini birleştirmek için kullanılır.

PHP’de yaygın olarak kullanılan string operatörleri şunlardır:

 1. Birleştirme Operatörü (.)
 2. Atama Birleştirme Operatörü (.=)
 3. Eşitlik Operatörü (==)
 4. Eşit Değil Operatörü (!=)
 5. Küçük ve Büyük Operatörleri (<, >)
 6. Küçük veya Eşit ve Büyük veya Eşit Operatörleri (<=, >=)

Şimdi, her biri hakkında ayrıntılı olarak konuşalım.

 

Birleştirme Operatörü (.)

Birleştirme operatörü (.) iki veya daha fazla karakter dizisini birleştirmek için kullanılır. Bu operatör, karakter dizilerini birbirine bağlar ve sonuç olarak yeni bir karakter dizisi oluşturur.

Örneğin:

$name = "John";
$surname = "Doe";
$fullname = $name . " " . $surname;
echo $fullname; // Output: John Doe

Yukarıdaki kod, “John” ve “Doe” karakter dizilerini birleştirerek “John Doe” adlı yeni bir karakter dizisi oluşturur.

 

Atama Birleştirme Operatörü (.=)

Atama birleştirme operatörü (.=) birleştirme operatörünün biraz farklı bir versiyonudur. Bu operatör, iki karakter dizisini birleştirir ve sonucu ilk karakter dizisine atar.

Örneğin:

$name = "John";
$surname = "Doe";
$name .= " " . $surname;
echo $name; // Output: John Doe

Yukarıdaki kod, “John” karakter dizisine “Doe” karakter dizisini birleştirir ve sonucu “John Doe” olarak atar.

 

Eşitlik Operatörü (==)

Eşitlik operatörü (==), iki karakter dizisinin eşit olup olmadığını kontrol eder. Bu operatör, karakter dizilerinin değerlerini karşılaştırır ve sonuç olarak true veya false değerini döndürür.

Örneğin:

$str1 = "Hello";
$str2 = "hello";
if ($str1 == $str2) {
  echo "Strings are equal";
} else {
  echo "Strings are not equal";
}
// Output: Strings are not equal

Yukarıdaki kod, $str1 ve $str2 karakter dizilerini karşılaştırır ve sonucuna göre ekrana “Strings are not equal” yazar. Bu nedenle, çıktıda “Strings are not equal” metni görünür.

 

Eşit Değil Operatörü (!=)

Eşit değil operatörü (!=), iki karakter dizisinin eşit olmadığını kontrol eder. Bu operatör, karakter dizilerinin değerlerini karşılaştırır ve sonuç olarak true veya false değerini döndürür.

Örneğin:

$str1 = "Hello";
$str2 = "hello";
if ($str1 != $str2) {
  echo "Strings are not equal";
} else {
  echo "Strings are equal";
}
// Output: Strings are not equal

Yukarıdaki kod, $str1 ve $str2 karakter dizilerini karşılaştırır ve sonucuna göre ekrana “Strings are not equal” yazar. Bu nedenle, çıktıda “Strings are not equal” metni görünür.

 

Küçük ve Büyük Operatörleri (<, >)

Küçük ve büyük operatörleri (<, >), iki karakter dizisinin birbirinden küçük veya büyük olduğunu kontrol eder. Bu operatörler, karakter dizilerinin sıralamasını karşılaştırır ve sonuc olarak true veya false değerini döndürür.

Örneğin:

$str1 = "apple";
$str2 = "banana";
if ($str1 < $str2) {
  echo "apple is smaller than banana";
} else {
  echo "banana is smaller than apple";
}
// Output: apple is smaller than banana

Yukarıdaki kod, $str1 ve $str2 karakter dizilerini karşılaştırır ve sonucuna göre ekrana “apple is smaller than banana” yazar. Bu nedenle, çıktıda “apple is smaller than banana” metni görünür.

 

Küçük veya Eşit ve Büyük veya Eşit Operatörleri (<=, >=)

Küçük veya eşit ve büyük veya eşit operatörleri (<=, >=), iki karakter dizisinin birbirine eşit, küçük veya büyük olduğunu kontrol eder. Bu operatörler, karakter dizilerinin sıralamasını karşılaştırır ve sonuc olarak true veya false değerini döndürür.

Örneğin:

$str1 = "apple";
$str2 = "banana";
if ($str1 <= $str2) {
  echo "apple is smaller or equal to banana";
} else {
  echo "banana is smaller or equal to apple";
}
// Output: apple is smaller or equal to banana

Yukarıdaki kod, $str1 ve $str2 karakter dizilerini karşılaştırır ve sonucuna göre ekrana “apple is smaller or equal to banana” yazar. Bu nedenle, çıktıda “apple is smaller or equal to banana” metni görünür.