All Is Ready | Teknoloji, Yazılım ve Daha Fazlası

Yapay Zeka (AI) Nedir? Javascript İle Yapay Zeka Oluşturulabilir Mi?

İçindekiler

Yapay Zeka (Artificial Intelligence) Nedir?

Yapay zeka (AI) bir bilgisayar sisteminin insan gibi düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip olmasıdır. Yapay zeka sistemleri, verilen görevleri otomatik olarak yerine getirir ve öğrenme süreci sayesinde bu görevleri daha iyi bir şekilde yerine getirme yeteneğine sahip olurlar.

Yapay zeka sistemleri, insanların yaptığı gibi düşünebilir ve öğrenebilirler. Örneğin, bir yapay zeka sistemi bir resim verildiğinde, resmin içinde neler olduğunu anlayabilir ve bu resmi etiketleyebilir. Bu sayede, yapay zeka sistemleri, insanların yaptığı gibi resimleri sınıflandırabilir ve etiketleyebilirler.

Yapay zeka sistemleri ayrıca, insanlar gibi öğrenme süreci içinde gelişebilirler. Örneğin, bir yapay zeka sistemi resimleri sınıflandırmayı öğrendikten sonra, daha fazla resim görüntüleyerek daha da iyileşebilir ve daha doğru etiketleme yapabilir.

Yapay zeka sistemleri birçok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin, otomatik sürekli öğrenme sistemleri oluşturulabilir veya çeşitli görevleri otomatikleştirmek için kullanılabilirler. Yapay zeka sistemleri aynı zamanda makine öğrenimi (machine learning) adı verilen bir alt türe de aittir ve bu türe göre yapay zeka sistemleri verilen veri kümelerini inceleyerek kendilerini eğitebilirler.

Javascript İle Yapay Zeka Oluşturulabilir Mi?

Yapay zeka (AI) projeleri için JavaScript kullanılabilir ancak bunun için özel bir kütüphane veya araçlara ihtiyaç duyulur. Örneğin, JavaScript diliyle yapay sinir ağları oluşturmak için “Brain.js” veya “Synaptic” gibi kütüphaneler kullanılabilir. Bu kütüphaneler, sinir ağlarının oluşturulmasını ve eğitilmesini kolaylaştıran özel fonksiyonlar içerir.

Ayrıca, JavaScript diliyle makine öğrenimi (machine learning) projeleri oluşturmak için “TensorFlow.js” gibi kütüphaneler de kullanılabilir. Bu kütüphane, TensorFlow adlı popüler bir makine öğrenimi platformunun JavaScript sürümüdür ve makine öğrenimi modeli oluşturmak ve eğitmek için kullanılabilir.

JavaScript diliyle yapay zeka projeleri oluşturmaya başlamak için öncelikle bir web tarayıcısına uyumlu bir JavaScript kütüphanesi seçmeli ve daha sonra bu kütüphaneyi kullanarak yapay zeka modelini oluşturup eğitmelisiniz. Örneğin, Brain.js kütüphanesiyle bir sinir ağı oluşturmak için aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz:

const brain = require('brain.js');

const net = new brain.NeuralNetwork();

net.train([
  {input: [0, 0], output: [0]},
  {input: [0, 1], output: [1]},
  {input: [1, 0], output: [1]},
  {input: [1, 1], output: [0]}
]);

const output = net.run([1, 0]);  // [1]

Bu kod parçacığında, ilk olarak “brain.js” kütüphanesi dahil edilir ve daha sonra bir sinir ağı nesnesi oluşturulur. Daha sonra, sinir ağı eğitilir ve daha sonra test için bir çıktı üretir. Bu örnekte, verilen girişler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi öğrenen bir sinir ağı oluşturulmuştur.

JavaScript diliyle yapay zeka projeleri oluşturmaya başlamak için bu örnekler gibi bir kütüphane seçerek