All Is Ready | Teknoloji, Yazılım ve Daha Fazlası

PHP’de Veri Tipleri Nelerdir? 7 Adımda Veri Tipleri

İçindekiler

PHP, değişkenlerle çalışmak için farklı veri tipleri sunar. Bu veri tipleri, değişkenlerin hangi tür verileri tutabileceğini belirler. PHP’de yaygın olarak kullanılan veri tipleri şunlardır:

  • String (Metin)
  • Integer (Tam sayı)
  • Float (Ondalık sayı)
  • Boolean (Mantıksal)
  • Array (Dizi)
  • Object (Nesne)
  • Null (Boş)

Bu veri tiplerinin her biri farklı bir işlevi yerine getirir. Aşağıda, PHP’deki her bir veri tipi hakkında daha fazla bilgi vereceğiz ve örneklerle kullanımını açıklayacağız.

String (Metin)

String, PHP’deki en temel veri tiplerinden biridir ve bir dizi karakteri temsil eder. Stringler tek tırnak veya çift tırnak içinde tanımlanabilir. Örneğin:

$name = 'John'; // Tek tırnak kullanarak bir string tanımlama
$message = "Hello, $name!"; // Çift tırnak kullanarak bir string tanımlama

Integer (Tam sayı)

Integer, bir tam sayıyı temsil eder. Örneğin:

$age = 25;

Float (Ondalık sayı)

Float, bir ondalık sayıyı temsil eder. Örneğin:

$price = 9.99;

Boolean (Mantıksal)

Boolean, sadece iki değeri alabilen bir veri tipidir: true (doğru) ve false (yanlış). Örneğin:

$is_active = true;
$is_admin = false;

Array (Dizi)

Array, birden fazla değeri depolamak için kullanılan bir veri tipidir. Değerler, indeks numaraları ile birlikte tutulur. Örneğin:

$colors = array('red', 'green', 'blue');

Object (Nesne)

Object, bir sınıftan türetilen bir nesneyi temsil eder. Nesneler, özellikleri ve yöntemleri içeren karmaşık veri yapılarıdır. Örneğin:

class Person {
  public $name;
  public $age;
}

$person = new Person();
$person->name = 'John';
$person->age = 25;

Null (Boş)

Null, bir değişkenin değerinin olmadığını temsil eder. Örneğin:

$country = null;

PHP, değişkenlerin türünü otomatik olarak belirleyebilir, ancak bazen türü açıkça belirtmek daha iyidir. Örneğin:

$name = 'John'; // String türünde bir değişken
$age = 25; // Integer türünde bir değişken
$price = 9.99;